Armada (slovak)

From Looney Pyramid Games Wiki
Armada
Dan Isaac
V Armade proti sebe bojuje flotila rýchlych malých lodí a flotila ťažkých a pomalých krížnikov.
Hráči: 2
Icehouse stohy: 1
Iná výbava: Kamienky alebo mince ako značky
Príprava: 1 minúta
Trvanie hry: ???
Komplexnosť pravidiel: stredná
Strategická hĺbka: stredná
Náhodnosť: žiadna
Mechaniky: Measured movement
Téma: námorná
BGG odkaz: 32630

Armada je čisto strategická ťahová hra pre dvoch hráčov bez herného plánu, používajúca figúrky Icehouse. Umiestnila sa na štvrtom mieste v štvrtej súťaži dizajnu hier Ice - Ice Game Design Competition.

Armada bola publikovaná v časopise Hypothermia #16.

Cieľ[edit | edit source]

Potopiť nepriateľskú flotilu. (Alebo si pozrite sekciu Pokročilá hra - Voliteľné alternatívne ciele nižšie, v ktorej nájdete ďalšie herné nápady.)

Príprava[edit | edit source]

Odložte nabok jednu figúrky z každej veľkosti. Tieto budú použité na pohyb lodí a streľbu z kanónov. Zostávajúce figúrky rozdeľte tak, že jeden hráč dostane štyri veľké a druhý hráč štyri stredné a štyri malé figúrky. Jeden z hráčov rozhodne, ktoré figúrky dostane a druhý o tom, kto začne. (Pozrite si oddiel Pokročilá hra - Pokročilá príprava pre robustnejšiu verziu prípravy.)

Každý hráč si svoje figúrky pripraví na svojej strane stola tak, ako uzná za vhodné.

 • Každá figúrka by mala ležať a nemala by prekrývať inú.
 • Źiadna figúrka by nemala byť bližšie, ako 10 až 12 palcov od akejkoľvek nepriateľskej figúrky.

Hra[edit | edit source]

Ťah každého hráča pozostáva z troch akcií hráča. Ten má na výber z týchto:

 • Pohnúť jednou zo svojich lodí (ktorá sa ešte tento ťah nepohla)
 • Strieľať z lode, ktorá tento ťah ešte nevystrieľala svoju plnú salvu

Pohyb lode[edit | edit source]

Ako jednu akciu sa môže loď pohnúť o maximálny počet krokov v závislosti od svojej veľkosti.

 • Veľké lode sa môžu pohnúť maximálne o jednu (1) lodnú dĺžku v jednej akcii
 • Stredné lode sa môžu pohnúť maximálne o dve (2) lodné dĺžky v jednej akcii
 • Malé lode sa môžu pohnúť maximálne o štyri (4) lodné dĺžky v jednej akcii

Každý krok pohybu vyzerá takto:

 • Zoberte jednu náhradnú figúrku veľkosti vašej lode.
 • Položte túto náhradnú figúrku tak, že jej zadok (základňa pyramídy) sa dotýka provy (špic) lode, ktorú chcete pohnúť.
 • Natočte novú loď smerom, akým chcete a položte ju.
 • Potom odstráňte pôvodnú loď z jej originálnej pozície.

(Akékoľvek značky poškodenia pôvodnej lode sa posúvajú na novú pozíciu lode.)

(Viď obrázok 1 dole, na ktorom je pôvodná loď označená modrou figúrkou a šedé plochy označujú možné pozície lode po jednom kroku.)

Pokračujte v tomto procese, pokiaľ ste loď neposunuli na požadovanú pozíciu, alebo sa neposunula o maximálny počet krokov podľa svojej veľkosti (viď obrázok 2)

Obrázok 1 - pohyb lode o jeden krok
(Modré figúrky značia pôvodnú pozíciu lode. šedé figúrky značia možné pozície pre túto loď po jednom kroku.)
Obrázok 2 - príklady dĺžky pohybu lode a pohybu
(Modré figúrky značia pôvodnú pozíciu lode. šedé figúrky značia možné pozície pre túto loď v jednotlivých krokoch. Žlté figúrky značia najväčšiu možnú vzdialenosť a najvzdialenejší krok, ktorý môže loď urobiť.)

Musíte sa posúvať v krokoch, ako je uvedené vyššie. Loď musí postupovať v násobkoch svojej dĺžky. Nie sú povolené čiastočné kroky, len násobky plného kroku do povoleného maxima. (tzn. že malá loď sa môže pohnúť o jednu, dve, tri alebo štyri svoje dĺžky, ale nie o čiastočnú alebo polovičnú dĺžku. —Teda žiadne dva-a-pol kroky..)

Ak by sa loď počas svojho pohybu dostala do kontaktu s inou loďou alebo krajom stola, tento ťah nie je prípustný.

Poznámka: Nebude možné natočiť pozíciu novej lode do niektorých uhlov, ako je napríklad 90° alebo priamo späť, keďže nová loď by sa prekrývala s pôvodnou pozíciou. Tiež sa môže stať, že loď sa nebude môcť z rôznych dôvodov pohnúť (napríklad bude blokovaná inou loďou alebo blízko kraja hracej plochy). Vtedy je zaseknutá a pohybovať sa v tomto ťahu nemôže.

Streľba z dela[edit | edit source]

Počas ťahu môže loď strieľať z jej diel toľkokrát, aká je veľká (počet frčiek) a každá strela vyžaduje jednu akciu. Takže malá loď môže strieľať počas ťahu raz, stredná dvakrát a veľká maximálne trikrát v jenom ťahu.

Všetky lode môžu strieľať na objekty do vzdialenosti jednej veľkej figúrky, ale len v špecifickom smere.

Pri streľbe použite nepotrebnú veľkú figúrku (bez ohľadu na strieľajúcu loď) tak, že ju priložíte celou základňou k jednej z bočných strán strieľajúcej lode. Veľká figúrka označuje vaše potenciálne pole streľby. Ak je cieľový objekt v tomto poli a nie je ničím zakrytý, môžete ho trafiť.

Obrázok 3 - streľba z dela a pole streľby (Modré figúrky označujú pozíciu lode. šedá zóna označuje pole dosahu diel.)

Keď je loď zasiahnutá streľbou z dela, obdrží 1 bod poškodenia. Loď je zničená a odstránená z hry, keď obdrží toľko poškodenia, aká je veľká. Malú loď teda potopí jeden zásah, strednú dva a veľkú loď tri zásahy. Na označenie poškodenia môžete použiť hocijaký druh žetónov alebo mincí. Poškodenie lodi ostáva až do konca hry alebo do jej potopenia.

Poznámka: Nezabudnite posúvať poškodenie lode pri jej presune.

Niektoré drobnosti[edit | edit source]

Ak nie je jasné, či je možné niektorý úkon vykonať (napríklad či je nejaká loď na dostrel dela, či sa môžete pohnúť bez nárazu do niečoho iného ai.), je odpoveďou "Nie, nemôžeš to spraviť.". Mali by ste zabezpečiť, aby vaše ťahy dostali vaše lode do pozícií, z ktorých je zrejmé, či trafia nepriateľa apod. Vo všeobecnosti by nemali byť presúvané mimo ťahu, v ktorom sa s nimi pohybuje normálne. Ak sa nejaký pohyb stane neúmyselne, vráťte ju na pôvodné miesto. Nie sú za to postihy, ale mali by ste sa tomu vyhnúť.

Pokročilá hra[edit | edit source]

Pokročilá príprava[edit | edit source]

Po niekoľkých hrách základných pravidiel vám možno bude jedna strana pripadať príliš silná. Alebo budete chcieť jednu stranu nejako obmedziť, keď ju bude zastupovať skúsenejší hráč. Tieto pravidlá prípravy vám pomôžu upraviť základnú hru pre vaše požiadavky.

Pre pokročilú hru sa Hráč A rozhodne, koľko z každej veľkosti figúrok sa bude v hre používať. Tento hráč tiež navrhne, ktorú flotilu by chcel v hre ovládať. (Veľké alebo stredné s malými figúrkami.)

Druhý Hráč B buď súhlasí so stranami a bude ťahať prvý, alebo si s hráčom A vymení flotily a nechá ho ísť prvého.

Voliteľné alternatívne ciele[edit | edit source]

Ak chcete, môžete Armadu hrať spôsobom Vezmi vlajku(ovú loď) alebo ako Prielom.

Pre hru Vezmi vlajku(ovú loď): Ako značku pre vlajku vašej strany použite nejaký žetón. Buď to môže byť stojaca vlajka alebo špecifická loď z vašej flotily. Prvý hráč musí potopiť alebo prísť do kontaktu s týmto protivníkom, aby vyhral.

Pre Prielom: za líniou jednej z flotíl vytvorte cieľovú líniu. Druhý hráč vyhrá, ak hociktorou zo svojich lodí túto líniu prekročí. Prehrá, ak budú potopené všetky jeho lode.

Multi-stohová príprava[edit | edit source]

Pre hráčov, ktorí považujú prípravu hry s jedným setom za neférovo (a nezaujímavo) vyváženú, existuje možnosť použitia viacerých setov s tým, že každý hráč začína s figúrkami v hodnote 12 bodov (nie viac ako štyri figúrky rovnakej veľkosti najmä kvôli pravidlám pohybu). To tiež pridáva dodatočnú strategickú vrstvu pri tvorbe flotily.

Dodatočne je možné pre dlhšiu, viac preplnenú a "telo-na-telo" bitku použiť pre každého hráča štyri figúrky z každej veľkosti z jeho hromady.

Náhodou je tiež možné pri použití individuálnych hromád pre každého hráča vytvoriť hru s viacerými hráčmi, ktorí sa môžu združiť do tímov.

Externé odkazy[edit | edit source]

Entered in the Icehouse Game Design Competition, Spring 2005
Winner: Torpedo 2nd (tie): Cold Spell and Spectra 4th: Armada
5th: Ice Market 6th: Transformartian 7th: Simple Life or Death