Frcky

From Looney Pyramid Games Wiki
Frčky pri podstave tohoto červeného 2-boďáka sú jasne viditeľné.

Frčky sú zárezy pri podstave figúrky Icehouse. Niekedy sa nazývajú tiež bodmi. Veľké figúrky (alebo kráľovné) majú na každej strane tri frčky, stredné figúrky (alebo rytieri) majú na každej strane dve frčky a malé figúrky (alebo pešiaci) majú na každej strane jednu frčku.

Frčky sú najčastejšie používané na vyjadrenie bodovej hodnoty figúrky v hrách Icehouse.

Fráza počet frčiek obvykle značí súčet frčiek určitej skupiny pyramíd.


English original: Pip