Pikemen (Polish)

From Looney Pyramid Games Wiki
Pikemen
Jacob Davenport
Pikemen game
Broń swoje jednostki przed szarżującymi pikinierami!
:Players Players: 2 - 4
:Time Length: Medium
:Complexity Complexity: reguły proste
Trios per color: 5
Number of colors: 1 na gracza
Pyramid trios:
Monochr. stashes: 1 na gracza
Five-color sets: 5
- - - - - - Other equipment - - - - - -
szachownica
Setup time: 2 minuty
Playing time: 15 minut - 20 minut
Strategy depth: średnia strategia
Random chance: brak losowości
Game mechanics: eliminacja elementów przeciwnika
Theme: pikinierzy
BGG Link: 20269
Status: Complete (v1.0), Year released: 1997

Pikemen (Pikinierzy) — abstrakcyjna gra planszowa dla 2-4 graczy, z rodziny gier piramidkowych. Akcja rozgrywa się na tradycyjnej szachownicy. Autorem gry jest Jacob Davenport.

Cel[edit | edit source]

Gracze przemieszczają swoje piramidki (pikinierów) po planszy ruchami odpowiednimi dla szachowej królowej. Zbite piramidki przeciwnika gromadzone są jako punkty zwycięstwa.

Potrzebne elementy[edit | edit source]

Rozstawienie początkowe[edit | edit source]

Dla dwóch graczy rozstawia się na planszy po pięć piramidek każdego rozmiaru w obu kolorach.
Dla trzech graczy rozstawia się na planszy po cztery piramidki każdego rozmiaru w trzech kolorach.
Dla czterech graczy rozstawia się na planszy po trzy piramidki każdego rozmiaru w czterech kolorach.
Na początku gry wszystkie piramidki ustawione są pionowo.

Zasady[edit | edit source]

Najwyższy gracz rozpoczyna rozgrywkę. Kolejni gracze wykonują akcje zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

Ruch[edit | edit source]

Gracz w swoim ruchu może zmienić orientację swojej piramidki tak, aby leżała (pozycja ofensywna) na planszy równolegle do jednej z krawędzi planszy (kierunki N, S, W, E), ukośnie (NW, NE, SW, SE) lub stała pionowo na swojej podstawie (pozycja obronna).
Jeżeli piramidka leży na planszy (jeden z ośmiu kierunków) gracz może najpierw przesunąć piramidę o dowolną ilość wolnych pól w kierunku wskazywanym przez nią, a dopiero potem zmienić jej orientację.

Bicie[edit | edit source]

Jeżeli piramidka leżąc na planszy wskazuje kierunek, gdzie znajduje się leżąca piramidka przeciwnika, można wykonać bicie. W tym celu należy przemieścić piramidkę w kierunku przez nią wskazywanym aż do pola, na którym znajduje się piramida przeciwnika. Zbita piramida zostaje zdjęta z planszy jako trofeum, a jej kropki liczą się do sumy zdobytych punktów zwycięstwa. Również po wykonaniu bicia można zmienić orientację.
Jeżeli piramidka przeciwnika znajduje się w pozycji obronnej, zbicie jej jest możliwe pod warunkiem, że piramidka atakująca jest od niej większa.
Nie można zbijać własnych piramid.

Koniec gry[edit | edit source]

Gracz, który zdobędzie piramidki z łączną sumą 12 kropek wygrywa. W celu wydłużenia rozgrywki przed rozpoczęciem można ustalić większą wartość.

Strategie[edit | edit source]

  • Piramidka największa nie może być zbita, jeśli znajduje się w pozycji obronnej.
  • Po przemieszczeniu piramidki na pole, które jest atakowane przez pikiniera przeciwnika zmiana pozycji na obronną często jest rozsądnym posunięciem.
  • Po przemieszczeniu piramidki na pole, które nie jest atakowane pozostanie w pozycji ofensywnej może dać pewną przewagę.
  • Nawet najmniejsze piramidki mogą być użyteczne podczas unieruchamiania tych największych przeciwnika. Jeżeli przeciwnik zmieni pozycję swojej piramidy na ofensywna, ta natychmiast będzie mogła być zbita.

Zobacz też[edit | edit source]

Pikemen (j.angielski)

Linki zewnętrzne[edit | edit source]

Featured in Playing with Pyramids
Gnostica · Martian Chess · RAMbots · Pikemen
Volcano · Zagami · Zendo · Martian Backgammon
IceTowers · Icehouse · Thin Ice · Homeworlds